Riksvegferjene har fått reduserte takster. Nå krever næringslivet det samme her

Begge de store ferjesambandene inn til Fosen, Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset, er ikke riksvegferjer, men drives av Trøndelag fylkeskommune.

Lagatun til kai på Rørvik ferjeleie.  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Pluss

På grunn av koronakrisen bestemte Stortinget at momsen skulle reduseres fra 12 til 6 prosent fra 1. april til 31. oktober i år.