Forsvarssjefen: Regjeringens fremtidsplan øker sårbarheten for Ørland flystasjon

Fredag presenterte statsministeren og forsvarsministeren langtidsplanen regjeringen ønsker Stortinget beslutter for Forsvaret de neste årene. Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, skriver i sin kommentar til langtidsplanen for 2021 til 2025 at manglende satsning på luftvern øker sårbarheten for F-35, støttefunksjeonen og basene deres.

Oppstilling i Hangar Delta inne på Ørland flystasjon.  Foto: Hanne Hernes / Forsvaret

Pluss

«Regjeringen vil videreutvikle Luftforsvaret med nødvendige kapasiteter. Innføringen av nye flysystemer vil ha hovedprioritet i Luftforsvaret i årene frem mot 2025.», heter det i regjeringens forslag til hvordan Norge bør planlegge forsvaret mellom 2021 og 2025.