Har lagt prosjekt på 68 nye leiligheter ut på anbud

Forsvarsbygg har lagt ut prosjektet på 68 leiligheter fordelt på tre boligblokker på Meieritomta Nord i Brekstad.

Skisse av de fem blokkene på meieritomta.  Foto: ARTEC – ARKITEKTUR OG PROSJEKTADMINISTRASJON

Pluss

Forsvaret har behov for nye boliger for forsvarsansatte nær Ørland flystasjon.