Innbyggerinitiativ fikk 1800 signaturer. Ordførerens dobbeltstemme avgjorde

Et innbyggerinitiativ om legekontor og helsestasjon i Bjugn sentrum fikk over 1800 underskrifter. Da kommunestyret behandlet saken avgjorde ordfører Tom Myrvold (H) sin dobbeltstemme hva kommunen gjør med saken.

Fra det digitale kommunestyremøtet 2. april. Fra venstre: Varaordfører Ogne Undertun (Ap) og ordfører Tom Myrvold (H). På skjermen vises et knippe av de andre kommunestyremedlemmene som var med digitalt.   Foto: Skjermdump

Pluss

Fosna-Folket skrev i februar at helsestasjonen i Bjugn er flyttet til Brekstad slik at helsekontroller og svangerskapskontroller nå ikke lenger skjer i Bjugn.