Heidi (26) skapte sin egen arbeidsplass hjemme etter utdanning i USA og England

Heidi Ellevset Haugerø (26) på Stadsbygd i Indre Fosen realiserte for to år siden drømmen om egen nettbutikk.

Heidi Ellevset Haugerø i kontorlokalene til nettbutikken i fjøset på Midtland i Indre Fosen.  Foto: Vigdis Schei

Pluss

Kaktus Interiør AS var en realitet. Etter en noe trang oppstart med både arbeids – og lagerplass i egen heim, har hun nå fått nytt kontor og lekkert visningslokale, og det i fjøset på småbruket til foreldrene.