Gjorde hastevedtak på veiutbedring og større næringsareal

Formannskapet i Indre Fosen hadde online-møte mandag. En av sakene som sto som drøftingssak ble omgjort til ordinær sak og enstemmig vedtatt.

Fylkesvei 718 Ofaret mellom Rissa og Hasselvika.  Foto: Illustrasjon

Pluss

På grunn av den alvorlige situasjonen for næringslivet som følge av koronaviruset, ønsker Indre Fosen kommune å invitere Trøndelag fylkeskommune til et spleiselag knyttet til vegutbedring på fylkesvei 718 i Ofaret, i form av masseuttak som kan brukes til Sund-Bradden utbyggingen og fyllmasse til Vikingbase på Kvithyll.