USA er bekymret for Forsvarets kraftsamling på Ørlandet

Det globale utrederselskapet Rand har på oppdrag fra Forsvaret utredet hvordan Norges NATO-allierte ser på norsk forsvarsevne. Både Storbritannia og USA er bekymret for Ørland flystasjon.

Fire F-35-kampfly i formasjon.  Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Pluss

Norge og 29 andre landene i forsvarsalliansen NATO kan ha ulike syn på hvordan Norges forsvar egentlig er, og styrkene og svakhetene i forsvaret av landet og Norges evne til å bidra til forsvaret av hele NATO.