Har fått bekymringmelding om høyt hinder i innflygingen

Luftfartstilsynet skriver i brev til Ørland kommune at de har fått inn en bekymringmelding om en mast som er 30 meter høy nær Ørland flystasjon som ikke er merket med lys.

Luftfartstilsynet har fattet vedtak om at denne 30 meter høye masten på tommen av Gartkviga sørvest for Ørland flystasjon må merkes.  Foto: privat

Pluss

I fjor ble en ny basestasjon bygget på Gartkviga omkring 6 kilometer sørvest for Ørland flystasjon. En hytte og en mast på 30 meter står oppå toppen av fjellet, som strekker seg 69 meter over havet.