Går sammen om å ansette ny sjef for milliardveier

Nå går de fire Fosen-kommunene videre med å ansette en person i fast stilling for å være prosjektleder for samferdsel og infrastruktur i regionrådsammarbeidet.

Utviklingsleder Torun Bakken i Fosenregionen.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

- Jeg oppfatter at det er en sterk tverrpolitisk støtte for å få på plass denne koordinatoren. Dette er en bevisst politisk satsing. Når man ser på de statlige budsjettene, ønsker kommunene å få til mer på infrastruktur og vei enn man kan vente om man bare skal bruke de statlige ordningene, sier Torun Bakken, som er utviklingsleder i Fosenregionen.