Har over hundre ansatte utenfor Fosen. Innfører strenge reiserestriksjoner

Daglig leder Øystein Syltern i Johs Syltern AS har strammet kraftig inn på bevegelsesfriheten til sine ansatte.

Øystein Syltern, daglig leder i Johs Syltern AS, foran bedriftens lokaler i Åfjord.  Foto: Snorre Berg

Pluss

Syltern opplyser at entreprenøren har gjennomført en rekke tiltak for å hindre at bedriftens nær 150 ansatte blir smittet av korona-viruset. I denne omgang er fokus konsentrert om å hindre kontakt mellom folk.