Støyberørte forbereder massesøksmål mot staten

Støygruppa Ørland mener staten er pliktig å gi erstatning for verditapet boligene i støysonene rundt Ørland flystasjon får. De mener mange hundre eiendommer kan ha krav på hundretusener i erstatning hver.

Fra venstre: Advokat Arild Paulsen i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wig (SVW), nestleder Edgard Alsaker i støygruppa Ørland, advokat Jon Settemsdal i SVW og Hans Kristian Norset, som er leder i Støygruppa.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Ørland kommunes reguleringsplan er fulgt opp. Den har gjort at folk har fått tilbud om innløsning i den røde støysonen, og fått tilbud om støytiltak. Uansett om man har fått tiltak eller ikke, er boligene mindre verdt nå enn om de ikke hadde hatt støyen fra kampflyene. Dette trinn tre i støyoppgjøret handler om rettmessig erstatning så naboene til kampflybasen blir hold skadesløse, sier Hans Kristian Norset, som er leder i Støygruppa Ørland til Fosna-Folket.