Seilforeninga har ventet i over et år. Håper på byggetillatelse til høsten

Rissa Seilforening ønsker å bygge et seilsportsenter på kommunens eiendom i Nedre Fallet.

Tegning av det planlagte seilsportsenteret.  Foto: Robin Rokseth

Pluss

Rissa Seilforening ble stiftet i 2008 og håpet allerede i 2018 at byggesøknaden skulle være klar slik at de fikk startet byggingen.