Vil etablere nytt boligfelt på 40 dekar

Boligbyggeren Norgeshus kyst bygg er i gang med å regulere et område på 40 dekar på Lysøya i Lysøysund til boligtomter.

Her kan det komme boligtomter. Skråfoto av Lysøya tatt i 2010.  Foto: Kysten er klar

Pluss

- Bjugn kommune etterlyste tomter ute i bygdene i forbindelse med arbeidet mot den nye arealplanen i kommunen som ble vedtatt i fjor. Da ble dette området satt av til boliger. Det er få tomter på markedet i området, sier daglig leder Raymond André Moen i Norgeshus kyst bygg, som holder til i Lysøysundet i Ørland kommune.