Går for helt nytt linjetilbud på den videregående skolen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Ørland-ordfører Tom Myrvold og resten av Forsvarsforum Trøndelag går inn for flyfaglinje på Fosen videregående.

Fosen videregående skole.   Foto: Siri Wold

Pluss

I sitt møte før helga vedtok Forsvarsforum Trøndelag en uttalelse der de mener det bør opprettes et flyfagtilbud ved Fosen videregående skole snarest.