Fosna-Folkets omtale fører til ny behandling i saken

Roger Holmeng sto i forrige uke fram i Fosna-Folket og klaget over at han ikke hadde fått svar fra kommunen på en søknad som ble sendt for 12 år siden. Nå ser det ut til at det likevel blir en løsning på saken.

Roger Holmeng og Marthe Gravås bor på hver sin side av Hasselvikaveien der fartsgrensen er 80 kilometer.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Beboerne i Sørvikgrenda i Hasselvika ønsker at fartsgrensen på Hasselvikaveien reduseres fra 80 til 60 kilometer i timen i Sørvikgrenda. Eller at gangveien fortsetter fram til grenda. Aller helst begge tiltakene. Det begrunnes med dårlig sikt når de skal ut på veien og at det er flere skoleunger i området.