Banksammenslåing: - Se på det som to enslige som flytter sammen

Forretningsadressen blir Rissa og banksjefen kommer fra Stadsbygd sparebank, dersom planene for den nye storbanken på Fosen blir vedtatt i slutten av mars.

Banksjef Pål Talmo i Ørland sparebank og Ola Setsaas i Stadsbygd sparebank.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Forretningsadressen er kun en formalitet, sier de to banksjefene, Ola Setsaas og Pål Talmo. Fosna-Folket møtte dem tirsdag for å snakke om planene for den nye sparebanken.