Kan ta tid før saken om ordførerlønna er endelig avgjort

Politikerne må se på halveringa av ordførerlønna i Ørland kommune på nytt etter at Høyre og Frp mener vedtaket er ugyldig.

Fra venstre: Ordfører Tom Myrvold (H) og varaordfører Ogne Undertun (Ap) i kommunestyrets budsjettmøte 12. desember. Det kan ta tid før vedtaket fattet i møtet om halvering av ordførerstillinga er endelig avgjort.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Vedtaket kommunestyret fattet rett før jul, innebærer store endringer for ordførerens posisjon i nye Ørland kommune: