Fosen-firma får million-oppdrag

Åfjord-entreprenøren Tore Løkke As skal utføre grunnarbeider verdt rundt 20 millioner kroner etter at Veidekke vant en av to kontrakter på totalt over 300 millioner kroner.

Fra venstre: Ivar Galaaen, direktør i AF Anlegg, Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg og Hans Olav Sørlie, konserndirektør i Veidekke Entreprenør As under kontraktsigneringene. nå i januar.  Foto: Forsvarsbygg

Pluss

Forvarsbygg har inngått to kontrakter på totalt rundt 326 millioner kroner for bygging av et nytt tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon.