Fikk endelig avslag: – Har bestandig en plan B

Landbruksdirektoratet har gitt Hans Henrik Horneman endelig avslag på søknaden om fradeling av Agnetlia fra Reins Kloster.

Hans Henrik Horneman i biblioteket på Reins Kloster.  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Pluss

Søknaden om fradeling av Agnetlia ble sendt Indre Fosen kommune 15. februar 2019. I søknaden ble det oppgitt at Agnetlia ikke har noen betydning driftsmessig eller økonomisk for hovedbruket Reins Kloster. Horneman ønsket å fradele og selge den om lag 13000 dekar store eiendommen for å få inn kapital.