Bedt om å bosette flere flyktninger. Ahmed kom for tre år siden

Indre Fosen kommune (både Rissa og Leksvik) har siden 2010 bosatt 213 personer etter anmodning fra IMDi.

Skredder Ahmed Dayi og familien er bosatt i Rissa sentrum og trives, men ønsker seg et større hus å leie.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt Indre Fosen om å ta imot 15 flyktninger i 2020. Svarfristen er satt til 20. desember.