Vil samle helsetjenestene i ett kommunesenter og omsorgsboligene i det andre

Etter over et år med utredninger av nytt helsebygg foreslår administrasjonen at man samler sykehjem og alle boliger med heldøgns omsorg i Bjugn og alle helse- og rehabiliteringstjenestene i Brekstad. Men har man råd til å bygge?

Administrasjonen i nye Ørland foreslår å bygge helsebygg og familiens hus ved Ørland medisinske senter (ØMS), og å samle alle omsorgsboligene med døgnbemanning i Bjugn sentrum. Her ØMS.  Foto: Arkivbilde

Pluss

Et forprosjekt om fremtidens helsebygg i nye Ørland kommune har pågått siden januar i år. Tanker og utredninger i dagens Ørland har pågått betydelig lenger.