Over 1400 årsverk: - Gir ringvirkninger i bransjen

Over 2,5 millioner arbeidstimer, eller drøyt 1400 årsverk, er brukt på oppgraderingen av Ørland flystasjon. Dette er bygget, dette bygges og skal bygges, og disse Fosen-bedriftene har vunnet storkontraktene så langt.

Det er bygget for omkring åtte milliarder kroner på Ørland flystasjon så langt. Investeringer for minst to milliarder kroner gjenstår. Her en av de nye mannskapsforlegningene på basen da den ble bygget.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Ørland flystasjon blir aldri ferdig utbygget. Dette er en base vi venter at vil bli kontinuerlig utbedret og oppgradert i tiden fremover. I denne runden med oppgraderinger av flystasjonen som startet etter basevedtaket i 2012, er det gjort investeringer på Ørland flystasjon for omkring åtte milliarder kroner så langt, sier Olaf Dobloug som er prosjektdirektør i Forsvarsbygg.