Håper å ha boligtomter klare til sommeren

Patron Invest AS ble startet i 2018, og står som kjøper av tomta på Høgåsmyra i Årnset i Rissa. Området er tidligere satt av til boligformål.

Peter Halshamn og Ole-Johan Langmo.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Eierne er snekkerlaget fra Lg-Bygg As, samt Peter Halshamn gjennom sitt selskap Modern Holding As.