Trekker seg som leder i utvalget

I siste kommunestyre i Indre Fosen skulle det gjøres omvalg av kontrollutvalget for tredje gang i løpet av en drøy måned.

Kurt Myrabakk (FrP)  Foto: arkiv

Pluss

Kontrollutvalget ble første gang valgt i konstitueringsmøtet 3. oktober. Utvalget har fem medlemmer med personlig vara.