Sju andre kommuner har gjort samme feil, men valget på Ørlandet er unikt

Fosna-Folket har snakket med åtte norske kommuner som trolig har gjennomført ulovlig ordførervalg. Situasjonen på Ørlandet er helt spesiell.

Selv om minst sju andre kommuner har gjort samme feil som nye Ørland i valg av sin ordfører, er situasjonen i Fosen-kommunen ulik ståa i alle de andre. Her Austråttborgen.   Foto: Arkivbilde

Pluss

Etter den nye kommuneloven er det ikke lov med skriftlig valg av ordfører eller varaordfører, mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)og Fylkesmannen i Trøndelag. KS, interesseorganisasjonen for kommunene, er uenig.