Flere ordførere er ulovlig valgt: Departementet vet ikke hvor mange

Ørland kommune gjennomførte ulovlig valg av sin ordfører og varaordfører. Minst to andre kommuner har gjort det samme.

Senterpartiets sittende ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, ble gjenvalgt ved hemmelig avstemning. KMD har ikke oversikt over hvor mange andre ordførere som er ulovlig valgt på samme vis.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- I går dukket denne tematikken opp på rådhuset. Det er litt oppsiktsvekkende. Vi sjekket veldig mange ting i forkant av det konstituerende kommunestyremøtet i lys av den nye kommuneloven. At det ikke var lov med skriftlig ordførervalg kunne vi ikke gjette oss til, sier Anne Katrine Slungård, som er rådmann i Stjørdal kommune.