Dette er veien videre etter det ulovlige ordførervalget

Fylkesmannen og departementet skriver i et brev til Ørland kommune at de beklager at kommunen ikke fikk god nok informasjon om de nye valgreglene i god tid før de valgte ordfører og varaordfører på ulovlig vis.

Fra venstre: Fungerende ordfører Tom Myrvold (H) og rådmann Emil Raaen i nye Ørland kommuner sier tirsdag at de venter på en juridisk vurdering for hvordan de skal rette opp det ulovlige valget av ordfører og varaordfører i nye Ørland kommune sist torsdag.   Foto: Ina Marie Holseth

Pluss

-  Vi beklager at en relevant rettslig avklaring om gjennomføring av flertallsvalg ikke ble gjort allment kjent for kommunene før 1. oktober, skriver Siri Halvorsen, som er avdelingsdirektør i kommunalavdelingen i den juridisk seksjonen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i en epost til Ørland kommune.