F-35 ligger an til å bli 30 milliarder billigere enn ventet

Da man valgte F-35 som Norges nye kampfly, ble kostnaden i hele flytypens levetid beregnet til svimlende 306 milliarder 2020-kroner. Nå beregner Forsvarsdepartementet at anskaffelsen blir hele 30 milliarder kroner billigere.

Forsvarsdepartementet skriver i sin fremleggelse i statsbudsjettet at F-35-kapasiteten som har hovedsete på Ørland flystasjon er ventet å bli 30 milliarder kroner billigere enn da man valgte F-35 som den nye kampflytypen Norge skal ha. Her et av flyene som går inn for landing på Uthaug.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Levetidskostnadene som lå til grunn for valget av F-35 som nytt utgjorde, oppjustert til 2020-kroneverdi, 306 mrd. kroner. Fjorårets beregning utgjorde 304 mrd. kroner. Resultatet fra den sist gjennomførte beregningen viser en levetidskostnad på 276 mrd. kroner», skriver Forsvarsdepartementet i sin del av statsbudsjettet for neste år.