Stenger vei for utbedring

I løpet av oktober og november skal det gjøres en del arbeider på Askjemsveien på Stadbygd som blant annet fører til full stengning av veien i korte perioder.

Askjemsveien skal bli en tryggere skolevei.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

På strekningen er det blant annet ei bru som skal fjernes før det etableres en kulvert.