Det jobbes med droner, klatrere og fra båt

Tidsplanen for når fylkesvei 755 mellom Vanvikan og Leksvik er ferdig undersøkt og kan bli utbedret, er usikker.

Det skal undersøkes en lengre strekning på fylkesvei 755 før det avgjøres hvilke utbdringer som må til.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Leder for seksjon vei på fylket, Oddveig Kipperberg, opplyser at det nå jobbes systematisk i begge retninger ut fra der grotta ble oppdaget under veibanen. Det er det like øst for Hestdalen at grotta ble påvist. Fylkesveien var helt stengt i deler av juli og august i år.