Strid etter kostnadssjokk havner i forliksrådet

Indre Fosen kommune og firmaet Norsk Saneringsservice AS er uenige om oppgjøret etter arbeidet med å klargjøre tomt for det nye omsorgssenteret på Stadsbygd.

Stadsbygd omsorgssenter  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Nå havner saken i forliksrådet.