Ordførerkandidatene: - Dette skal vi bruke mindre penger på

Fosna-Folket utfordrer ordførerkandidatene i hvert parti før valget. Kandidatene har fått anledning til å svare skriftlig. Her er listetoppene i Indre Fosen sine svar.
Pluss

 

Høyre

Navn: Steinar Saghaug