Denne parkeringsplassen kan være verdt tre millioner kroner

Ørland kommune har fått verdivurdert tomta i krysset mellom Yrjars gate og Skolegata i Brekstad sentrum. Konklusjon: Parkeringsplassen utenfor Melissa være verdt 3,0 millioner kroner.

Ørland kommune har fått verdivurdert tomta i krysset mellom Yrjars gate og Skolegata i Brekstad sentrum. Det som i dag er parkeringsplass utenfor Melissa kan være verdt 3,0 millioner kroner, ifølge verdivurderingen.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

På oppdrag fra Ørland kommune, har Norion Næringsmegling utarbeidet en verdivurdering for den kommunale tomta som ligger i krysset mellom Yrjars gate og Skolegata i Brekstad sentrum.