Samferdselsdirektøren orienterte om status på fylkesvei 755. Ordfører ba om vurdering på å åpne et felt

Samferdselsdirektør Erlend Solem, og en rekke andre fra fylket og Statens vegvesen møtte onsdag opp for å orientere kommunepolitikere i Indre Fosen om framdriften på den stengte fylkesveien mellom Vanvikan og Leksvik.

Fra venstre, leder areal Rune Schei (H), prosjektleder Hågen Ven, ordfører Steinar Saghaug (H), seksjon vei Rasmus Gunnsten, leder seksjon vei Oddveig Kipperberg, varaordfører Liv Darell og samferdselsdirektør Erlend Solem.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Erlend Solem erkjente at jobben som ble gjort på veistrekningen i fjor ikke var god nok.