Fosen-kommunene kjører mer: Får støtte til å kutte 600 tonn CO2 årlig

Fosens kommuner beregner CO2-utslippet fra kommuneadministrasjonens kjøring til cirka 690 tonn i året. Det har de som mål å kutte med over 600 tonn i løpet av 2022. Nå har de fått statlig støtte.

Målet er mindre kjøring for kommuneadministrasjonen. Her fra ansatteparkeringen ved Ørland rådhus.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Vi opplever at dagens videomøteutstyr er til hinder for at det gjennomføres videomøter. Det blir for komplekst for den vanlige ansatte, mikrofon og kamera på PC er ofte for dårlig. Vi vil sette sammen et enkelt videomøte-kit bestående av en lydtallerken med mikrofon og et webkamera. Disse vil vi tilgjengeliggjøre via booking likt et møterom.» Slik beskriver Fosen-kommunene hvordan de innen utgangen av 2022 skal kutte over 600 tonn fra utslippene fra bilkjøring de ansatte i administrasjonen foretar i løpet av året.