Har inngått kontrakt for bygging av disse 50 nye boligene

Forsvarsbygg skriver i en pressemelding at de har signert kontrakt om bygging av 50 forsvarsboliger på Brekstad gård vestre i Brekstad sentrum.

Slik blir de 50 nye forsvarsboligene på Brekstad gård vestre trolig seende ut. Forsvarsbygg opplyser at byggene kan få en annen farge enn den som er vist på denne skissen.  Foto: Block Watne

Pluss

- Gjennom dette vedtaket blir det mindre behov for pendling noe som er viktig både i forhold til miljø og operativ evne. Utbyggingen av boligene vil på sikt medføre at personell knyttet til flystasjonen får økt tilstedeværelse som igjen er et viktig bidrag til økt beredskap i flystasjonens avdelinger, sier oberst Øyvind Gunnerud, sjef for 132 luftving i pressemeldingen Forsvarsbygg har sendt ut.