Ville kjøpe nytt smykke i stedet for å bygge ut bredbånd

Nesten halvparten av politikerne i fellesnemnda ønsket nytt ordførerkjede fremfor bredbåndsutbygging.

Nye Ørland kommune skal ha et nytt ordførerkjede, men ikke enda. Politikerne skal etter planen først behandle anbudskonkurransen i 2021. Her dagens to ordførerkjeder rundt halsene til Tom Myrvold (til venstre) og Ogne Undertun. 

Pluss

- Jeg synes det blir helt feil at vi politikere skal berike oss med et smykke. Det er feil signal å sende med henblikk på budsjettdebatten der vi går mot å skjære ned til minimumskravene i barnehage, skole og helse. Jeg foreslår vi utsetter å sende nytt ordførerkjede ut på anbud til 2021 og benytter ordførerkjedet fra dagens Ørland kommune frem til da. Det har riktig kommunevåpen, sier Einar Aaland (H) til resten av fellesnemnda.