Kan måtte legge ned både skole og barnehage

Nye Ørland kommune må kutte 43 millioner kroner for å få neste års budsjett til å gå i null. Selv med innsparing ved å legge ned en skole og en barnehage, har ikke rådmannens først forslag kuttet nok i kommunedrifta.

I administrasjonens forslag til hvordan nye Ørland kommune skal spare penger, estimeres besparelsen ved å legge ned en skole til mellom to og fire millioner kroner. Det bør utredes nærmere, og det samme bør skje for å se på effekten av å legge ned en barnehage, mener administrasjonen. Her Opphaug skole.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Hva bruker vi pengene på? Helse, omsorg, skole og barnehage står for mellom 80 og 85 prosent av pengene våre. Det er der de store pengene er og der de store reduksjonene kommer. Ja, vi får færre lærere, sykepleiere, ansatte i barnehagene, får færre hjelpepleiere. Det blir sånn. Vi får en kommunegjeld i den nye kommunen på 1,8 milliarder kroner. Den skal kanskje opp i 2 milliarder kroner. Vi skal betale minst 50 millioner kroner i renter hvert år fremover. Det er inntekter for bankene. Så kommer det 50 millioner oppå det som er avdrag. Ja, det har vært godt investerte penger, men vi må ta konsekvensene av det, sier Knut Ring (Ap), til resten av fellesnemnda for nye Ørland kommune.