Endelig avklaring i støyoppgjøret

Fylkesmannen overprøvde Ørland kommune og tillater fradeling og salg av tomtene under vernede boliger på et gårdstun i rød støysone.

Det er kort vei mellom rullebanen og gårdsbrukene i rød støysone. Nå er den endelige avgjørelsen om tomtefradeling som gjør at bøndene kan få utbetalt oppgjør for innløste boliger kommet.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Dette er en milepæl. Endelig er saken om fradeling av tomta under boligene på de vernede husene på gårdstun i rød støysone avgjort. Behandlingen av denne enkeltsaken forventes å gi presedens for saksbehandlingen på alle de andre gårdstunene med vernestatus som er berørt, sier Carl Oscar Pedersen, som er bygg og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.