Har fått ny toppjobb

Nestkommanderende på Ørland flystasjon, stabssjef Eirik Guldvog blir sjefen for Luftving 133.

Stabssjef Eirik Guldvog, som i dag er nestkommanderende i 132 Luftving med hovedsete på Ørlandet har fått ny jobb. I august begynner han som sjef for 133 Luftving på Evenes.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Jobben der blir å bygge opp Evenes flystasjon og basen som bygges der. Evenes blir den nest største basen i Luftforsvaret etter Ørlandet, sier oberst Eirik Guldvog på rullebanen på Ørlandet.