Uenighet om havna skal kjøpes

Indre Fosen kommune har fått tilbud om å kjøpe Råkvåg fiskerihavn fra Kystverket. Formannskapet har behandlet saken og er uenige, men flertallet vil takke ja til forkjøpsretten.

Moloen mellom fastlandet og Notholmen i Råkvåg er rundt 80 meter.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Kommunedirektørens innstilling var at Indre Fosen kommune ikke melder sin interesse for å kjøpe havna.