Skolen får ikke kommunenavn likevel

I mai vedtok fylkespolitikerne i hovedutvalget for utdanning at den nye videregående skolen i Vanvikan skulle hete Indre Fosen videregående skole.

Den nye videregående skolen i Vanvikan skal etter planen bygges på tomta der disse to bygningene står i dag.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

I dag var saken opp til endelig behandling i Fylkestinget.