Venter på geoteknisk rapport

Støttemuren ved Hestdalen under fylkesvei 755 mellom Vanvikan og Leksvik var ferdig bygd allerede i mars i år.

Veikanten er så løs at det ikke har noen hensikt å sette opp autovernet før vegkanten er forsterket.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Arbeidet med å støpe ny støttemur hadde da pågått siden januar.