800 000 kroner blir til 18 arrangement

15. juni går startskuddet for nye Ørland kommunes arrangementsrekke for at ørlendinger og bjugninger skal bli kjent før de går inn i felles ny kommune sammen.

Den 15. begynner en serie med arrangement for kulturbygging i nye Ørland kommune. Først uter Allsang utergrenser på Mølnargården.   Foto: Karl Einar Kraft

Pluss

I februar bevilget politikerne i fellesnemda 800 000 kroner til arrangement for innbyggerne i den nye kommunen før nyttår. Nå er programmet klart.