Politiet om nakenbilder: - Vil være dumsnilt å tro at internett på Fosen ikke er like stygt

Politiet skal besøke alle ungdomsskolene på Fosen for å snakke med elevene om hva det er lovlig å dele, og konsekvensene om man ikke tenker seg om før man deler bilder med andre.

Politiet, skolehelsetjenesten og Statens barnehus skal besøke alle ungdomsskolene på Fosen for å snakke om deling av bilder og hva man bør gjøre. Politikontaktene Jan Ivar Småvik (til venstre) og Sturla Hoøen oppfordrer foreldrene til å møte opp på foreldremøtene for å være forberedt på temaet.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Kripos monitorerer det som skjer på internett i hele Norge. De har oversikten over hva man trenger, og har opprettet et forebyggende prosjekt som tas i bruk over hele landet. De ser på dette som en nasjonal utfordring, sier politikontakt Sturla Hoøen.