Her vil kommunen bygge boliger på klausulert forsvarsområde

Ørland kommune arbeider med å etablere det som kan bli en ny bydel på Kleivan på nordsiden av Lerberen.

I dag er det skog og myr. I fremtiden ønsker Ørland kommune at dette klausulerte Forsvarsområdet skal bli del av et nytt boligfelt med mellom 70 og 100 boliger på Kleivan på nordsiden av Lerberen.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Høsten 2017 besluttet et enstemmig kommunestyre å kjøpe 90 dekar til fremtidige boliger på begge sider av Ryggaveien på Kleivan. Samtidig skaffet kommunen opsjon på kjøp av ytterligere 60 dekar lenger nord. Totalt bevilget politikerne 7,75 millioner til tomtekjøpet og omreguleringsprosessen for området.