Vil øke farten forbi skolen

Det er ikke lenger elever som bruker Hårberg skole i Ørland kommune. Derfor ønsker kommunen å øke farten i området.

I dag er fartsgrensen 40 rett ved Hårberg skole. Ørland kommune ønsker at det blir lov å kjøre 50 kilometer i timen på fylkesvei 245 i området.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Ørland kommune er i ferd med å gå gjennom fartsgrensene på kommunale veier og fylkesveiene i kommunen.