Parkeringsvakter og bøter på vei: - Det må nok til

Så snart skiltene settes opp, kan parkerende få bot om de står for lenge på plassene foran Ørland sparebank arena.

Tommy Nausthaug sier det er helt greit at det kommer parkeringsvakter for å håndheve nye parkeringsregler i området rundt Ørland ungdomsskole, Brekstad barneskole, Ørland sparebank arena, Ørlandshallen og svømmehallen.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Vi venter på leveringen av de siste skiltene. De venter vi at kan komme i løpet av denne uka. Så fort skiltene er på plass, monteres de med en gang og fra da av gjelder den nye parkeringsreguleringen, sier Jon Foss, som er kommunalsjef for kommunalteknikk i Ørland kommune.