På topp i samme parti, men uenige i viktige saker

Uenighet om veivalg innad i KrF skjer ikke bare sentralt. Også i Indre Fosen KrF har de to representantene som sitter for partiet i dag, vært i hver sin leir.

Jon Normann Tviberg og Odd Arne Sakseid er delt i synet i blant annet hvilken regjering KrF bør være med i.   Foto: Sigrun Overland

Pluss

Nominasjonsprosessen i partiet er nå ferdig og Jon Normann Tviberg topper lista med Odd Arne Sakseid som nummer to. Begge sitter i kommunestyret i dag.