Vil ikke samarbeide om helsebygg før felles brannstasjon utredes

Bjugn kommune utsatte å behandle om de vil være med på felles utredning av behovene for nye helsebygg sammen med Ørland kommune. Flertallet mener at plassering av nye brannstasjoner i kommunen legger for store føringer for prosjektet.

Kommunestyret i Bjugn besluttet å utsette å avgjøre om de vil være med Ørland kommune på en utredning om behovene for helsebygg i den nye kommunen. Flertallet ønsket en avklaring om en felles brannstasjon er mulig fordi brannstasjonene legger føringer på hvor man kan bygge helsefasiliteter.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Vi har en samling over to dager der vi begynner å kartlegge behovene. Skal eller skal vi ikke delta i det utredningsarbeidet, spør rådmann Ådne Røkkum kommunestyret.